Our Leader


Kia Orana tatou katoatoa e te iti tangata Kuki Airani…Kia Orana tatou pouroa i te aroa maanaana o to tatou Atua!

The Cook Islands Party’s leadership track record is strong.

History confirms we have led for our people for over 33 of the 53 years since our first leader Sir Albert Henry brought us from colonial administration.

We stand for a team of leaders with exceptional experience, collective knowledge, and skills to work alongside our Ui Ariki, Church leaders, public service, and our people to give you a stable government, sustainable growth and significant social balance to help raise the living standards on our islands and homes

Te irinaki nei taau Pati ki roto ia koe e te tukuanga tika taau ka rave i roto i teia mataiti.

E aratakianga tau e te marekaia ta tatou i tomo mai i raro ake i te Kopu Tangata o te Aroa.

Mei te tuatau i kiriti mai ei to tatou Arataki mua, a Papa Arapati Enere ia tatou mei roto mai i te tapekaanga a te akateretereanga no vao mai, e tae mai ki teia tuatau, kua riro tatou ei arataki i to tatou iti tangata no tetai 33 mataiti o te 53 mataiti i te riro anga mai tatou e na tatou rai e akaaere.

Te turu nei tatou i teia au toa tei akararangi ia ki te kite , e te marama e te kite pakari. Ka angaanga kapiti ratou ki  te au tavini o te Iti Tangata, te Ui Ariki, e kia tua toa to tatou iti tangata na roto i te aratakianga tiratira tu.

Kia Orana e Kia Manuia

Henry Puna